Szentandrássy István Galéria

Ha lexikálisan nézünk utána életrajzának, alig tudjuk követni kiállításainak felsorolását. Festőművész, a múlhatatlan nagyok egyike. Egyéni hangú, sajátos színfolt a kortárs magyar képzőművészetben. Népszerű, sikeres festő-rajzolóművész, ötletekkel és tervekkel teli nagy gondolkodó, mestertanár, népének emberi jogaiért tollal-ecsettel küzdő személyisége. Szavakkal, dallamokkal, színekkel harcol a cigányok emberi méltóságáért, egyenlőségéért, a méltányosságért, becsületes, tenni tudó és akaró emberekért. Fiatal kora óta súlyos betegsége és akadályokkal teli életútja ellenére a roma kultúra legkiválóbb, sőt legsikeresebb alakja. Az állami gondoskodásba született bele. Majd egészen fiatalon legősibb, legeredetibb nagy cigány alkotóink mellé került.
Péli Tamás festőművész - aki mestere lett -, Choli Daróczi József író, költő, műfordító, Kovács József Hontalan, író, költő egyengették útját, segítették útmutatásokkal az ismeretek, az alázat, a becsületesség, a művészi élet szabad, de egyben szolgai világába. Szentandrássy gyermekkori világát a falusi, becsületes, teljesen tiszta világú emberek alkották, melyen keresztül betekintést nyert az akkori romák élethelyzetébe. Szentandrássy művészetét ekkor már a letisztult képek jellemezték. A cigány emberek tisztelete, a zenész világ, az autentikus elemek szeretete, és egyszerűsége, a cigány asszonyok fedhetetlen becsületessége, gyönyörűséges, már-már szűzies tisztaságukat képein keresztül vetíti elénk. Mindezt egy olyan színvilággal vegyíti, mely Szenty-barnaként híresült el. Barna képei a legegyszerűbb technikával készültek. Egyszerű, mégis kedélyt borzoló, szépséges figurák, mégis egy fájdalmasan nehéz világ emberei tárulnak elénk. Mint, amilyen a művész is. Képei és művészete folyamatosan elgondolkodtatja a műkedvelőt. Újabb és újabb dilemmákat fedezhetünk fel bennük. Az emberek nem mehetnek el mellette úgy, hogy mindenki számára ne lenne valamiféle mondanivalója, útravalója. Szentandrássy István (1957) a roma képzőművészek egyik legkiemelkedőbb és legismertebb hazai alkotója. Művészetével elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi cigány kultúra széles körű megismertetésében. Hazánkért, a cigány közösségért végzett munkája, művészete nagyban hozzájárul az európai és a hazai cigány kultúra, ezáltal nemzeti kulturális értékeink megőrzéséhez. Képei a világ számos országának városaiban - Bécs, New York, Prága, Varsó, München, Párizs, Stuttgart - és számos hazai galériában kerültek kiállításra. Iskolateremtő munkássága eredményeként - tíz éve három hónapos mesterkurzusokat tart roma és nem roma képzőművészetet művelő fiatalok számára - több fiatal művész-növendék került ki külföldi akadémiákra. Szentandrássy István - e markáns kisugárzású, erőteljes személyiség -, aki súlyos betegsége, és akadályokkal teli életútja ellenére óriási erőfeszítésével ad nap, mint nap személyes példát a nehéz sorsú embereknek és mindnyájunknak, hogy egy perifériára szorított kisebbség tagjaként is képesnek kell lenni a tehetség kibontakoztatására és továbbadására, hogy a közösségért érzett felelősségnek a személyes érdekek és fájdalmak fölé kell emelkednie.

SZENTANDRÁSSY
festő Indiából
ebből a hazából
zseni mint Modigliani

Raffello
Santi
Szenty

s most is
mint mindig
színhit

festőhuligán
színrabló kalóz
emberiség szívébe hajóz

(Kovács József Hontalan)