Aktuális beszámolóCigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 2013. évi szakmai beszámolójaCigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Szakmai beszámoló 2011

2011. február 23.-án A PTE Művészeti Karos hallgatónak, Gnandt Ferencnek szerveztünk kiállítást. A kiállítást Ádám Zoltán és Valkó László festőművész tanár nyitotta meg.
Március 04.-én Dörömböző Géza prímás 90.-k születésnapja alkalmából ünnepséget szervezett az Egyesület az ünnepelt részére.
Március 25.-én Andrula Vasziliu uniós biztos látogatta meg Közösségi Házunkat és egész délutános programon találkozhatott kisgyermekekkel, akik rajzversenyen vettek részt, valamint roma egyetemistákkal is beszélgethetett. A Baranyai Cigányok XIV. Tavaszi Fesztiváljára 2011. Április 08-09.-én került sor.
Ennek keretében, 2011. Április 08.-án került megrendezésre a "Cigány kézművesség a mai Magyarországon" című konferencia és Kézműves bemutató és vásár (kosár- bútorfonók, népi hangszer készítő, fafaragó stb.) a Rácz Aladár Közösségi Házban.
A konferenciát Dr. Páva Zsolt Pécs M. J. Város Polgármestere nyitott meg. A megnyitón közreműködött a Mánfai Hagyományőrző Együttes és a Rácz Aladár Közösségi Ház művészeti csoportja.
A Baranyai Cigányok XIV. Tavaszi Fesztiválja keretében, 2011. Április 08.-án került megrendezésre a "Cigány kézművesség a mai Magyarországon" című konferencia és Kézműves bemutató és vásár (kosár- bútorfonók, népi hangszer készítő, fafaragó stb.) a Rácz Aladár Közösségi Házban.
A konferencián az alábbi előadások voltak hallgatók:
Nyitó előadást tartott a cigány kézművesség történelmi összefüggéseiről Dr. Kosztics István az Egyesület elnöke. Majd a fonott termékek készítésének technikáiról Kakas József kisbajomi fonott termék készítő tartott előadást. Ezt követően Id. Kovács János mánfai hangszerkészítő a népi pengetős hangszerek készítéséről beszélt. Kosztics László lapáncsai faszobrász a népi cigány faszobrászatról, Petrovics László alsószentmártoni kosárfonó a kosárfonás technikáiról és Váradi István a fatermékek készítéséről tartott előadást.
A bemutatón kiállításra kerültek cigány alkotók festményei, grafikái, cigány írók, költők könyvei is.
Az első napot a Krisztusábrázolás a kortárs magyar képzőművészetben kiállítás megnyitója zárta.
Április 09.-én rendeztük meg az Együtt a roma diszkrimináció ellen - Together against discrimination of roma nemzetközi konferenciánkat, melyet Nagy Csaba Pécs M. J. Város Alpolgármestere nyitott meg.
A következő előadások voltak hallhatók: A Nép Ügyvédje Hálózat működési tapasztalatai, különösen a diszkriminációs esetekre. Előadó: Dr. Wirth Károly, a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője. Jogvédő civil szervezetek tevékenysége a rendszerváltástól napjainkig. Előadó. Dr. Kosztics István a CKKE elnöke. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységének bemutatása. Előadó: Dr. Gajda Zoltán ügyvéd, Egyenlő Bánásmód referens. Beszámoló az Antidisztriminációs Joghálózat tevékenységéről, Baranya megyei tapasztalatairól Előadó: Dr. Sziptner Attila ügyvéd. A Kisebbségi Biztos szerepe a diszkrimináció elleni fellépések esetében. Előadó: Dr. Kosztics István a CKKE elnöke. Az ebédet követően a vendégeink meglátogatták a Pécsi Gandhi Gimnáziumot.

Este Békés Sándor: Csillagkarcolat című kötetének bemutatójára került sor. Az Irodalmi esten közreműködött Tamási Orosz János, Kovács József Hontalan költő és Pethes Mária költőnő, valamint Kathy Horváth Lajos Hegedűművész (Érdemes Művész) Április 26.-án Aubert Gamus Árpád műveiből nyílott kiállítás a Közösségi Házban, melyet Ádám Zoltán és Valkó László festőművészek nyitottak meg.

2011. május 15.-én rendeztük meg Molnár Ferenc Caramel és Bartók Eszter és a hangfestők szolidaritási koncertünket. Célcsoportunk egyértelműen a fiatal korosztály.

Június 07 általános iskolások részére rendeztük meg a Ki Mit Tud az Európai Unióról vetélkedőnket a Pécsi Gandhi Gimnáziumba. Nagyon örültünk annak, hogy ezen a programunkon részt tudott venni Szalmási Gabriella a KüM EU Elnökségi Kommunikációs Főosztály, Társadalmi és Kulturális Kapcsolatok Osztályának munkatársa.

A Kirekesztés elleni küzdelem a magyar Eu-s elnökség prioritásai jegyében című konferenciát 2011. Június 21.-én rendeztük meg Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A konferencia levezető elnöke: Tamási Orosz János költő-író volt. Előadást tartott a Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország igazgatója, Szentandrássy István festőművész, Rácz Gyöngyi az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, Dr. Kosztics István az CKKE elnöke, Forrai Tamás, Takács Géza. Közreműködött Kathy Horváth Lajos hegedűművész. A konferencia után Pethes Mária és Kovács József Hontalan költők olvastak fel verseikből.

Június 24.-én nyitottuk meg az Önkéntes Irodánkat. Az Önkéntes Hálózat Központja, irodája Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Házban van. A hét hátrányos helyzetű kistérségben pedig szeretnénk továbbépíteni önkéntes csoportokat.

2011. július 10-12- e között rendeztük meg az Együtt a roma diszkrimináció ellen - Together against discrimination of romanemzetközi workshopunkat Harkányban, a rendezvényen horvát, bosnyák és szerb partner szervezeteink vettek részt. A workshop programja:
Az Európai Unió Roma Stratégiája - nyitóelőadás.
Magyarországi roma stratégia elemei, különösen a diszkrimináció ellenes lépésekre.
Előadó. Hegedűs István a Baranya megyei Cigány Önkormányzat Elnöke
A magyar és szerb alkotmány összehasonlítása emberi és kisebbségi jogi aspektusról
Előadó: Dr. Sükösd Ferenc alkotmányjogász (Pécsi Tudomány Egyetem -ÁJK)
Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC European Roma Rights Centre) működésének bemutatása, hazai tevékenységük rövid ismertetése
Előadó: Tordai Edina az ERRC munkatársa
Amnesty International (AI) bemutatása, magyarországi tevékenysége
Előadó: Átol Dorottya az Amnesty International kampánykoordinátora
A Magyar Helsinki Bizottság bemutatása roma diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatairól
Előadó: Dr. Tóth Balázs a Magyar Helsinki Bizottság - Rendvédelem és emberi jogok programjának vezetője
Roma diszkriminációs esetek a Nyugat-Balkán országaiban (Horvátország, Szerbia, Bosznia Hercegovina) különös tekintettel a többszörös diszkriminációra
Előadó: Danijela Babič - Zagreb
Látogatás Alsószentmártoni roma településre, a hétköznapi diszkrimináció
A nemzetiségek együttélése - látogatás Villányba

Egyesületünk a Roma Holocaust évfordulója tiszteletére Pécsett felállított Roma Holocaust Emlékmű koszorúzását követően Roma Holocaust Képzőművészeti kiállítást szerveztünk a Rácz Aladár Közösségi Házban 2011. Augusztus 02.-án. A kiállítást megnyitotta az Egyesület elnöke, köszöntőt mondott Mesztenyei Józsefné a Pécs Megye Jogú Város Cigány Önkormányzatának elnöke.
A kiállítás megnyitón Kovács József Hontalan költő olvasott fel verseiből. Közreműködött a Rácz Aladár Közösségi Ház művészeti csoportja.
Az alábbi kiállító művészektől voltak láthatók alkotások:
Bogdán János, Ferkovics József, Horváth Zoltán Jenő, Kalányos Gyula, Kosztics László, Orsós Teréz, Pintér Sándor , Ráczné Kalányos Gyöngyi, Túró Zoltán

2011. szeptember 16-17.-én rendeztük meg XX. Cigány Kulturális Napok Pécs rendezvénysorozatunkat.
A rendezvénysorozat és a történeti konferencia ünnepélyes megnyitóján Erb József Pécs M.J. Város Nemzetiségi Tanácsnoka köszöntötte a résztvevőket. Közreműködött a Rácz Aladár Közösségi Ház művészeti csoportja. Ezt követően "A cigányság történeti múltja és jelene Magyarországon, különösen a dunántúli és a nyugat-magyarországi régiókban" című történeti konferenciára került sor.
Konferenciát megnyitotta: Márfi Attila főlevéltáros, Pécs
Konferenciát levezette: Dr. Csurgai Horváth József igazgató, főiskolai docens Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Az alábbi előadások voltak hallhatók:
1. A cigányokkal kapcsolatos sztereotípiák a győri sajtó tükrében.
Előadó: Perger Gyula, a Győri Xántus János Múzeum igazgatója, Győr
2. Abaúj - Torna vármegye teljes lakosságának összevetése a cigány lakosságéval - eltérések és hasonlóságok a 19. sz. második felében
Előadó: Váradi János PhD hallgató, Budapest.
3. Lakatosék a 20. század első felében
Előadó: Bana József igazgató, főlevéltáros (Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr)
4. Roma-cigány integráció a közoktatásban
Előadó: Békési András romológus, Pécs
5. A cigányok az államszocializmus korának ideológiájában.
Előadó: Nagy Pál gyűjteményvezető (Cigány Néprajzi és Történeti Gyűjtemény, SZIE GTK, Gödöllő):
6. A cigányok változó képe a 19. századi magyar képzőművészetben
Előadó: Székely Zoltán főmuzeológus, igazgató helyettes (Xántus János Megyei Múzeum, Győr)
7. A cigányság képe a sajtó hírei alapján
Előadó: Katona Csaba tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete, Bp.)
8. Változások és változatosság a lovári igerendszerben
Előadó: Baló Márton András PhD-hallgató, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Doktori Program.
9. Cigány mesék és mesemondók a Dráva menti horvát falvakból
Előadó: Frankovics György ny. egyetemi oktató, szerkesztő, Pécs
Délután "Női ábrázolás a kortárs magyar képzőművészetben" című kiállítás megnyitójára került sor. A kiállítást megnyitotta Dr. Kosztics István az Rácz Aladár Közösségi Ház igazgatója. Közreműködött a Rácz Aladár Közösségi Ház Művészeti Egyesület csoportja
Este irodalmi est - Tamási Orosz János költői estjére került sor, az est házigazdája: Kovács József Hontalan költő volt
Az esten közreműködött: Németh János a Pécsi Nemzeti Színház színésze és Bujtor Evelin (RAME)
Másnap Országos Roma Kézműves kiállítás megnyitójára került sor. A kiállítást Kosztics László fafaragó művész nyitotta meg. A régióból több kiállító művész termékei voltak láthatók.
Ezt követően az Együtt a roma diszkrimináció ellen című program keretében országos konzultáció volt az összetett diszkriminációról.
Délután Folklór együttesek - tánccsoportok találkozóját tartottuk.
Fellépők: Szalántai Tánccsoport, Vojake Shave Tánccsoport, Újiregi Tánccsoport, Pécsi Fiúk Együttes, Pécs-Szabolcsi Együttes és a LUNA Egyesület Tánccsoportja (Horvátország)
A programot este Csőke Renáta Quartet bemutatkozó koncertje zárta. (Csőke Renáta (ének) Baksa Péter (bőgő), Krommer Balázs (dob), Ferenczi Roland (gitár)).

Egyesületünk 2011. szeptember 16.-17.-én tartotta meg a Cigány Kézművesek Regionális Kiállítása programjait. A kiállítást Kosztics László népi faszobrász, a Népművészet Ifjú Mestere nyitotta meg. Kiállító művészek voltak: Óvári Imre (fafaragó) Kővágószőlős, Kakas József (fonott termékkészítő) Kisbajom, Kosztics László (faszobrász) Lapáncsa, Petrovics László (kosárfonó) Alsószentmárton, Nyerges Lajos (teknő és kanálvájó), Ignác István (kosárfonó), László István (kanálvájó), Petrovics Milán (kosárfonó).

Október 07.-én tartottuk meg az IPA programunk utolsó konzultációját a Közösségi Házban.

Október 24.-én Kedves János mohácsi festőművész "Emberi ragyogások" című kiállítását rendeztük meg. A kiállítást Kovács József Hontalan költő nyitotta meg, közreműködött Kerekes Brigitta és Csőke Renáta.

November 10.-n nyitottuk meg Igazság, Jószívűség, Tolerancia című kiállítás megnyitójára került sor.

November 23.-án Kelemen Péter "Kibillenés" című kiállítást rendeztük meg, a kiállítást Ádám Zoltán festőművész nyitotta meg.

December 10.-én sajtótájékoztatót tartottunk, ahol a Roma Oktatási Központunk eredményeiről, valamint az Együtt a roma diszkrimináció ellen című programunkról számoltunk be. A sajtótájékoztató követően került sor az Oktatási Központunk záró konferenciájára, és az IPA program keretében kerekasztal beszélgetésre.

Folyamatosan működött a Roma Oktatási Központunk, ahol több munkaerő-piaci felkészítő tréninget tartunk cigány munkanélküliek részére (10 fős csoportokban). Emellett a roma szociális segítő és szállodai szobaasszony OKJ-s képzésünk is befejeződött, a megyéből 10-10 fő cigány származású ember vett részt képzésünkön.

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 2009.

Egyesületünk 2009. április 03-04.-én rendezte meg a Rácz Aladár Közösségi Házban és a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében a Baranyai Cigányok XII. Tavaszi Fesztiválját.
A rendezvény ünnepélyes megnyitójára április 03.-án került sor. A rendezvénysorozatot Németh Erika a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály Főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Meixner András Pécs M. J. Város Alpolgármestere. A megnyitó ünnepségen közreműködött Bagó Brigitta Hajnalka csellón és Kerekes Brigitta énekkel.
Ezt követően került sor a "Krisztusábrázolás a kortárs cigány képzőművészetben" című kiállítás megnyitójára.
Kele Pál apát-plébános úr szeretetteljes, meleg szavakkal méltatta, majd nyitotta meg a roma és nem roma művészek alkotásaiból összeállított kiállítást. A grafikák, festmények és kisplasztikák gazdagsága, stílusuk sokszínűsége - mely a naivtól az absztrakt tendenciákig, a Diego Riverára emlékeztető ábrázolásmódtól a misztikumba hajló megfogalmazásokig szinte mindent magába foglalt - Jézus életének, alakjának bemutatása révén tökéletes tematikai egységet alkotott. Az apát plébános kiemelte Kunhegyesi Ferenc grafikai ábrázolásában a piéta kompozícióban az erőteljes lelógó jobb kéznek a jelentőségét.
Megemlítette Pintér Sándor grafikáját a töviskoszorús kompozíció átölelő szerkezetét, valamint Ferkovics József pasztellszínű festményén a tövis és a vér kontrasztját a fő színekkel. Orsós Teréz egyik festményével kapcsolatban hangsúlyozta hogy a cigányság is vallásos nép, fohászkodik közösségileg is az Istenhez és sorsának jobbításához Tőle vár reményt. A festményen megjelenik, a fára és a háztetőre mászott emberek alakjában, hogy Ők Zakeushoz hasonlóan akarják látni és közvetíteni Istent az emberek felé.
Kiemelte továbbá Szentandrássy István, feltámadt Krisztus ábrázolását, amelyen a feltámadás örömében emelkedik Isten felé Jézus, valamint egy ismeretlen művész Golgota ábrázolását, melyen háttérben megjelenik a víz mint a megváltás eszköze és a nap a remény szimbóluma.
Kele Pál külön hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a 15 cigány származású képzőművész mellett 8 nem cigány képzőművész is meghívást kapott a tárlatra, ezzel is színesítve a kiállítás anyagát és növelve annak szellemiségét.
A képzőművészeti eseményt zenei kiegészítésként Bagó Brigitta Hajnalka csellójátéka, majd a Kerekes Brigitta által két nyelven: cigányul és magyarul előadott népdalok tették teljessé.
Kovács József Hontalan költő verses köteteiből olvasott fel verseket, mellyel színesítette a kiállítás megnyitót.
A cigány kiállító művészek: Bogdán Tibor, Fenyvesi József, Ferkovics József, Horváth Zoltán Jenő, Kalányos Gyula, Kosztics László, Kunhegyesi Ferenc, Orsós Teréz, Péli Tamás, Pintér Sándor, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Szentandrássy István, Szilber Mátyásné, Túró Zoltán és Váradi Gábor.
Nem cigány kiállító művészek: Bálint Ferenc, Kedves János, Nőt Béla, Szabó László István, Tibai Gyöngyi, Trischler Ferenc, és Vata Emil.
A kiállítás megnyitóját követően a "Pécs-Baranyai cigányság kultúrája a rendszerváltástól napjainkig" című kötet bemutatójára került sor, a kötetet a szerkesztő, Dr. Kosztics István mutatta be a közönség számára.
2009. április 04.-én a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 20 éves jubileumi ünnepségét tartottuk meg. Az ünnepségen a Pécs Cigányságáért Díj és Emléklapok átadásra is került sor.
A jubileumi ünnepségen Dr. Tóth Bertalan Pécs M. J. Város Polgármester helyettese köszöntötte a résztvevőket, vendégeket. Közreműködött Németh János színművész, és a Szekszárdi Cigányzenekar.
Ezt követte "A kulturális autonómia és cigány kultúra összefüggései, a cigányság foglalkoztatási esélyei" című konferencia, melyet Balog Zoltán az Országgyűlés Emberi jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke nyitott meg.
A konferencián a következő előadások hangzottak el:

"Cigány kultúra kormányzati támogatása" előadó: Kállai Katalin OKM, Roma Integrációs Titkárság Romaügyi Stratégiai Főtanácsadója.
"Magyarországi nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány tevékenysége" előadó: Molnár Márton a Közalapítvány Igazgatója.
"Az Országgyűlés Emberi jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának tevékenysége a cigány civil szervezetek támogatása területén" előadó: Balog Zoltán a Bizottság elnöke.
"A Baranya Megyei Önkormányzat cigánysággal összefüggő tevékenysége" előadó: Horváth Zoltán a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke.
"Pécs M. J. Város Önkormányzat projektjei, különösen az EKF2010 programja a pécsi cigányság helyzetének javítása érdekében" előadó Gonda Tibor Pécs M. J. Város Alpolgármestere.
"A cigányság foglalkoztatási esélyei" előadó: Dr. Ürmös Andor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztályának vezetője.
"Pécs-Baranyai cigányság foglalkoztatási helyzete" előadó Brebán Valéria a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ igazgatója.
A konferenciát követően állófogadással kedveskedtünk vendégeinknek.
Délután került megnyitásra Szentandrássy István Galéria. A Galéria megnyitóján Kovács József Hontalan költő köszöntötte a megjelenteket, Kerékgyártó István művészettörténész nyitotta meg a Galériát. Közreműködött a megnyitón a budapesti Khamoro Táncegyüttes.
Majd a Cigánysors II. című könyv bemutatójára került sor, melyet Bana József a győri levéltár igazgatója és Márfi Attila főlevéltáros (szerzők) mutatták be. A moderátor, Dr. Kosztics István kiadó volt, közreműködött Kovács Gábor csellón és Kerekes Brigitta énekkel.
A Fesztiválsorozatunk záró eseményére a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében került sor. Szolidaritási koncerttel és cigánybállal zártuk a tizenkettedik Tavaszi Fesztiválunkat.
A rendezvénysorozat mindkét napján kézműves bemutatóra és vásárra is sor került, és az Egyesület által kiadott könyvek kiállítására is.

2009. április 08-09.-én helyet biztosítottunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége által megrendezett OFA konferenciának.

2009. április 24.-én a Békéscsabai Cigánylakosok Egyesületét látogattuk meg. A találkozóra elvittük az Egyesületünk Cigány Képzőművészek Stúdiójának képzőművészeti anyagát is és a nap folyamán egy háttérkiállítással színesítettük a programot. A tanulmányúton 30 fővel vettünk részt (jelenlegi dolgozóink, volt dolgozóink, vezetőségi tagok, és aktivisták), a fogadó Egyesület 5 fővel képviseltette magát.

2008. augusztus 02.-án a Roma Holocaust Emléknap alkalmából a Pécsi Holocaust Emlékműnél koszorúzási ünnepséget szerveztünk.

A Pécs-Baranyai Roma Nap programjaira 2009. augusztus 29-én került sor, három helyszínen, a Rácz Aladár Közösségi Házban, a pécsi Jókai téren, valamint a Pécsi Ifjúsági Házban.
A rendezvényt és a konferenciát ünnepélyesen Rauh Edit a SZMM szakállamtitkár asszonya nyitott, meg mivel Dr. Páva Zsolt Pécs M. J. Város Polgármestere más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Ezt követte az Emléklapok átadása.
Majd a "Cigány foglalkoztatás ügy Magyarországon, különösen a Dél-dunántúli régióban" című szakmai tanácskozásra került sor. Az alábbi előadások hangzottak el: Út a munkához program beindításának országos tapasztalatai címmel Rauh Edit SZMM esélyegyenlőségi szakállamtitkár, Út a munkához program beindításának pécsi tapasztalatairól Dr. Barka Tamás a Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Osztály vezetője és a Dél-dunántúli régió foglalkoztatási és képzési helyzete, speciális programok valamint az EKF2010 képzési és foglalkoztatási projekt bemutatása címmel Milassin Erika DDRMK Pécsi Kirendeltsége igazgatója tartotta meg előadását.
Majd a konferencián résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadóknak.
Kora délután "Istenhit a cigány képzőművészetben" című kiállítást megnyitotta Ferkovics József grafikus Budapestről.
Kiállító művészek voltak: Bogdán Tibor, Fenyvesi József, Ferkovics József, Horváth Zoltán Jenő, Kalányos Gyula, Kosztics László, Kunhegyesi Ferenc, Orsós Teréz, Péli Tamás, Pintér Sándor, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Szentandrássy István, Szilber Mátyásné, Túró Zoltán és Váradi Gábor.
Majd a pécsi Jókai téren a BALKÁN KAPUJA II. CIGÁNY FESZTIVÁL-t rendeztük meg.
Fellépő együttesek voltak: Rajkó Tambura Zenekar, Mohács, "Szent Száva" tenjei, Kulturális Egyesület (Horvátország), Mohácsi Délszláv Együttes, LUNA Egyesület Tánccsoportja (Horvátország), Alsószentmártoni Vajda Zenekar, SEHARA Gornja Tuzla (Bosna i Hercegovina). Ezt követően a közreműködők számára vacsorával kedveskedtünk.

Este a Pécsi Ifjúsági Házban jótékonysági koncertet rendeztünk meg a három külföldi együttes ("Szent Száva" tenjei, Kulturális Egyesület (Horvátország), LUNA Egyesület Tánccsoportja (Horvátország), SEHARA Gornja Tuzla (Bosna i Hercegovina)) részvételével, majd a programot a Pécsi Fiúk Együttes műsora zárta.
A rendezvényen kézműves bemutatóra és vásárra is sor került.

XVIII. Cigány Kulturális Napok Pécs rendezvénysorozatunkat 2009. szeptember 11.-én rendeztük meg a Rácz Aladár Közösségi Házban.
A rendezvényt dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület köszöntötte, aki rövid bevezetője után átadta a szót a város képviseletében megjelent dr. Kunszt Mártának. Az alpolgármester asszony köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a cigányság végre az önszerveződés útjára lép. Véleménye szerint e nélkül nem lesz más, hatásos eszköz a kisebbség kezében. Csak ilyen szervezeteken keresztül lehet garantálni, hogy megoldások szülessenek a cigányság társadalmi felemelkedésére. Pécs városa ehhez kíván segítséget nyújtani most és a későbbiekben is - vélekedett dr. Kunszt Márta.
Ezt követen került sor a Vándorút - cigánysors a Kárpát-medencében című történeti konferenciára. A konferenciát köszöntötte Márfi Attila főlevéltáros, Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója és Dr. Kosztics István, a CKKE elnöke.
A rendezvény megnyitóján közreműködött a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület művészeti csoportja.

Az alábbi előadások hangzottak el:
NAGY PÁL gyűjteményvezető (Cigány Néprajzi és Történeti Gyűjtemény, SZIE GTK, Gödöllő): A cigányok eredetének és Kárpát-medencei megjelenésének fő kérdései
ZSUPOS ZOLTÁN levéltáros (Magyar Országos Levéltár, Bp.): A debreceni "cigány Corpus Iuris" a 18. században
PERGER GYULA igazgató, (Xantus János Megyei Múzeum, Győr): Adatok a cigánygyermekek nevelőszülőkhöz adásához a 18. században
SZÉKELY ZOLTÁN főmuzeulógus (Xantus János Megyei Múzeum, Győr): A cigányok változó képe a 19. századi magyar képzőművészetben
KATONA CSABA levéltáros (Magyar Országos Levéltár, Bp.): Cigányzenészek külföldön a 19. században - avagy a magyar kultúra "nagykövetei"
CSURGAI HORVÁTH JÓZSEF igazgató (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Székesfehérvár): Néhány gondolat a Cigánysors II. c. kötetről (könyvbemutató)
TORDAI RITA főiskolai hallgató (Szolnoki Főiskola, Szolnok): Rigó Jancsi és Chimay hercegné: egy cigányprímás és egy amerikai milliomos lányának szerelme
BANA JÓZSEF igazgató (Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr): Cigányok a kihágási iratokban a 20. század első felében
CSÓTI CSABA levéltáros (Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár): "A cigányügy rendezése emberséges szigorral" - vagy a nélkül. Cigányügyi "ötletbörze" a 20. sz. első évtizedeiben.
MÉSZÁROS ÁDÁM igazgató (Dráva Múzeum, Barcs): A barcsi beások életmódjának és kapcsolatrendszerének változásai
RÁCZ ATTILA főosztályvezető-helyettes (Budapest Főváros Levéltára, Bp.): Marosán György: "Miért nem tudjuk kiverni a cigányokat a Köztársaság térről?" A cigány állampolgárok megítélése a Budapesti Pártbizottság szemszögéből
BÉKÉSI ANDRÁS PhD-hallgató, romológus (Pécs, PTE Romológia tanszék): Pécsi cigánysorsok a politikai erővonalak sodrában, 1964-1968
13. FRANKOVITS GYÖRGY ny. oktató (Pécsi Tudomány Egyetem, Pécs): Om da mare, divori, óriások - roma, szláv és magyar párhuzamok
TEGZES FERENC (ny. főlevéltáros, Baranya Megyei levéltár): A roma zászló
Délután Ádám Zoltán festőművész-tanár munkáiból nyílt kiállítás a Rácz Aladár Közösségi házban, festmények és rajzok Cigányarcképek-fiktív cigányépületek 2004-2005 címmel. A kiállítást Dr. Fabényi Julia múzeumigazgató (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) nyitotta meg. A megnyitón közreműködött a Dutár Együttes (Csőke Renáta és Kopeczky Péter). Ádám Zoltán Budapesten a VIII. kerületben dolgozik, képein a cigányság élete elevenedik meg. Tanárként pedig itt helyben a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán tanít.
Este Jónás Judit Domján Edit díjas és Pásztor Edina Jászai Mari díjas színésznő előadásában a Balladák földjén című előadását láthatták az érdeklődők. Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház egyik alapítója és tagja, több olyan előadói estnek és előadásnak volt szereplője, amelyek a cigányságról szólnak. Ő is rendelkezik pécsi gyökerekkel, hiszen egy ideig a Pécsi Nemzeti Színház művésze volt.
Ezen a napon egész napos regionális kézműves bemutató és vásárra is sor került.

2009. október 14.-én Az EU alapok szerepe a Roma integráció elősegítésében- Magas szintű fórum, Contribution of EU funds to the integration of Roma High Level Meeting - Hungary címmel nemzetközi konferenciára került sor.
Üdvözlőbeszédet Mokos Tibor a Pécs TV főszerkesztője mondott, majd a konferenciát
Denis Kennedy Főosztályvezető-helyettes, Európai Bizottság; Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Dr. Kunszt Márta Pécs alpolgármestere
Sárközi Gábor főigazgató-helyettes, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, és Dr. Kosztics István a Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
Ezt követően szakértői kerekasztal beszélgetésre került sor. A roma integráció - különböző nézőpontokból címmel. A beszélgetés moderátora a Pécs TV főszerkesztője volt.
A kerekasztal beszélgetés résztvevői: Feigli Ferenc a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
Dr. Kékes Ferenc, főigazgató-helyettes, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Rácz Henriett Tünde, a Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. marketingvezetője
Hegedűs István a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke
Lakatos Szilvia a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület elnöke
Denis Kennedy, Főosztályvezető-helyettes, Európai Bizottság; Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Joachim Ott, Szakreferens, Európai Bizottság; Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Alexandros Tsolakis Szakreferens, Európai Bizottság, Regionális Főigazgatóság
Majd az "Általános vita"-ra került sor melyen Dr. Kunszt Márta Pécs alpolgármestere,
Dr. Kosztics István, a Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Sárközi Gábor főigazgató-helyettese, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság vett részt.

2009. januárjában kapcsolatot építettünk ki a horvátországi Udruga romskog prijateljstva (Pélmonostori LUNA Barátság Roma Egyesülettel. 2009. március végén Pélmonostoron megtartottuk az első szakmai és módszertani tapasztalatok átadását a horvátországi szervezetnek. Az március végi rendezvényen az alábbi előadások voltak hallhatók: Kovács József Hontalan: Magyarországi cigány, irodalom és média; Kosztics László: Cigány képzőművészet szerepe; Kling Péterné: Európa uniós pályázatok tartalmi és szakmai követelményei; Stróbl Judit: Európa Uniós pályázatok pénzügyi kérdései; Dr. Kosztics István: Civil szervezetek szerepe és lehetőségei.
2009. áprilisában a Luna Egyesület Tánccsoportja, és a horvátországi Egyesület is bemutatkozott a pécsi vendégeinknek.
Április végén a Rácz Aladár Közösségi Házban tartottuk meg a második tapasztalatcserénket, ahol a következő előadásokat hallgathatták meg a résztvevők: Schilling Andrásné: A cigány nyelvoktatás; Dr. Kosztics István: Kooperáció-pályázati és projekt együttműködési lehetőségek; Orsós Teréz: Magyarországi képzőművészet; Kovács József Hontalan: Cigányság a szakirodalomban; Szász János: Pályázati projektek.
A projekt ideje alatt a tapasztalatcsere-oktatási alkalmakkor a kulturális programokkal is színesítettük a programot, melyen fellépett a Pécsi Fiúk Együttes. 2009. májusában a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Cigány Képzőművészeti Stúdiójának alkotásait mutattuk be Horvátországba. A bemutatón több képzőművész is részt vett, többek közt Orsós Teréz festőművész és Kosztics László faszobrász művész is.

2009. október 28.-án a budapesti Romano Glasso Gyermekkórus mutatkozott be a Közösségi Házunkba.

2009. november 06.-án "Anyátlan ország" címmel képzőművészeti kiállítást rendeztünk, melyen Almássi Lilla, Czompa Sándor, Szilber Mária és Petrovics János művészek alkotásai kerültek kiállításra.

A Rácz Aladár Közösségi Házban tavaszig működött az Roma munkaerő-piaci szolgáltató hálózat, mely keretén belül tartós munkanélküliek részére munkaerő-piaci és képzési tanácsadást, munkaerő közvetítést tartunk.
A Közösségi Házban folyamatos működik a Szociális Program Irodánk, ahol szociális problémákkal hozzánk forduló ügyfeleink részére nyújtunk segítséget. A roma tanulok részére kiírt ösztöndíj pályázat kitöltésében is segítséget nyújt szervezetünk a hozzánk forduló tanulóknak.