Erdős Kamill Cigány Múzeum

A romantika korszakában, 1876.-ban megfogalmazódott első cigány néprajzi múzeum alakítási ötletet követően csaknem 100 év telt el, amikor Erdős Kamill 1960-ban a Művelődési Minisztériumnak címzett feljegyzésében kérte egy cigány gyűjtemény felállítását, mely kezdeményezésére választ sem kapott.
Ezt követően, 1983-tól több országos kiállítást szervezett a Magyar Néprajzi Múzeum, illetőleg a Magyar Művelődési Intézet.
E két intézményen kívül több gyűjtőhely alakult, elsősorban roma intézményekben, de egy országos gyűjtőkörű cigány múzeum megalapítását, a rendszerváltást követően is a mindenkori kormányok elodázzák.
Ezért a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesületünk 1995-ben elkezdte szervezni egy főleg a Baranyai cigányság történetét, életét bemutató állandó kiállítási anyag gyűjtését.
Ebből az anyagból nyílt meg 1996 februárjában Pécs történeti belvárosában, létrehozott Sarokmúzeumban egy állandó kiállítás, mely a "Romák Baranyában" címet kapta.
Dr. Gémes Balázs szekszárdi muzeológus, cigány kutató kezdeményezésére pedig megalapítottuk az Erdős Kamill Cigány Múzeumot 1996 nyarán.

Az 1998. május 16-án, múzeumunk névadója közelgő 75. születésének évfordulójára készülve nyitottuk meg az Erdős Kamill Cigány Múzeum állandó kiállítását, az újjáépített Rácz Aladár Közösségi Házban, Pécsett a József u. 4. sz. alatt.
A kiállítást Dr. Mándoki László igazgató rendezte, aki nyugdíjas muzeológusként haláláig vezette az intézményt.
A kiállítási anyag elsősorban a Baranyai cigányság történetébe és jelenébe kívánt betekintést adni, ezért is viseli a "Képek a Baranyai cigányság múltjából és jelenéből" címet.
A kiállítás és a Múzeum jelképes, hiszen létével szeretnénk szembesíteni a mindenkori kormányzatot, hogy fontos lenne a cigányság polgárosodásának és integrációjának elősegítése érdekében cigány intézményhálózat kialakítására, köztük országos gyűjtőkörű Cigány Múzeum alapítására.