Cigány Középiskolás és Egyetemista Fiatalok KlubjaEgyesületünk legfontosabb feladatának a cigány fiatalok nevelését, oktatását, művelődési igényének felkeltését és kielégítését tartja. Úgy látjuk, hogy csak ez lehet a kulcsa a cigányság további beilleszkedésének, felemelkedésének és helyes integrálódásának, a visszafejlődés megakadályozásának és az erősödő előítéletek leküzdésének.
A klub létrehozásának célja, hogy az elsőosztályos, valamint az első évfolyamos fiatalokat támogassa a középiskola és az egyetem elvégzéséig. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbtanulók megfelelő hátteret kapjanak tanulmányaik folytatásához ( Itt egyaránt gondolunk anyagi, erkölcsi és kulturális háttére.)

A tehetségesebb halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok anyagi támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában vagy ösztöndíj lehetőségek felkutatása.
A gyengébb középiskolás tanulók korrepetáltatása, elsősorban cigány egyetemisták bevonásával.
Lehetőség nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére, mely ráépülne a tananyagra .
Az előadásokkal egyfajta identitástudat kialakítása, mely megerősítheti a cigány közösséghez való tartozását, annak vállalását.
A családi háttér visszahúzó erejének mérséklése, a szülőkkel és az intézményekkel való kapcsolattartás révén.
Színház, mozi és múzeum látogatás.
Kirándulások, túrák.
Cigány művészekkel / festők, költők, újságírók, színészek, stb.), kézművesekkel ( teknővájó, kosárfonó, stb.) és politikusokkal való találkozás.
Az általános műveltséget nővelő előadások szervezése ( irodalmi, kulturális, egészségügyi, politikai, stb.).
Közösségteremtő alkalmak ( teadélután, ünnepségek, stb.).