Futó projektek


Travelling Exhibition
3rd Sculpture Symposium Sculpture for Cejl


The history of Brno is inscribed in the spaces of one of its neighbourhoods - Cejl. The former city suburb developed due to 19th Century industrialization of the neighbourhood, creating a great concentration of textile factories. During this time, many apartments for Czech and German workers were built near the factories. By the end of World War II, the German workers had to leave and the empty houses were newly settled. Among the newcomers was a large group of Romani people.
Although the distance between Cejl and the Brno centre is only a 5 minute walk, the Cejl neighbourhood has the characteristic of being on the periphery. The 3rd Sculpture Symposium entitled "Sculpture for Cejl" aimed to demonstrate the importance of Cejl to the rest of the city of Brno. Throughout the week, invited artists each created a work of art reflecting the identity of Cejl, its history and its present. A travelling exhibition follows now the symposium. The exhibition starts in Pécs and will continue in Rimavska Sobota (Slovak republic) and Tarnow (Poland).

Vándorkiállítás
3. Szobrász szimpózium Cejl Szobrászata


Brno város történelmébe bevéste magát az egyik városrész- Cejl. Az egykori város szélén a 19. századi iparosításnak köszönhetően textilgyárak alakultak. Ez idő alatt szintén számos apartman épült a cseh és a német munkavállalóknak a gyárak közelében.
A második világháború végén a német munkásoknak el kellett hagyniuk az országot, így az üres házakat új csoportok kapták meg. Az újonnan érkezettek között nagyon sok roma volt.
Bár a távolság Cejl és Brno központjától egy mindössze 5 perces séta, a Cejl-i városrész mégis jellegzetes periféria. A 3. Szobrász Szimpóziumnak melynek címe, "Cejl szobrászata", az a célja, hogy a Cejl-i városrész bizonyítsa fontosságát Brno városának.
Az egyhetes találkozóra meghívott művészek mindegyike létrehozott egy műalkotást, mely tükrözi Cejl identitását, a történelem és a jelen kapcsolatát.
A szeptemberi szimpóziumonot egy vándorkiállítás követ. A kiállítás Pécsett indul és Rimaszombaton (Szlovák Köztársaság) valamint Tarnów (Lengyelország) folytatódik.

Participated artists/ Kiállító művészek:
Malgorzata Mirga-Tas (Poland)
Sead Kazanxhiu (Albania)
Ondrej Gadžor (Slovak Republic)
Adrás Kállai (Hungary)
André J. Raatzsch (Hungary)
Božena Přikrylová (Czech Republic)

Project partners/project partnerek:
Cigány Kulturális és Közmüvelödési Egyesület in Pécs
Gmersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Muzeum okregowe w Tarnowie

The 3rd Sculpture symposium is supported by International Visegrad Fund and City of Brno.

Museum of Romani Culture
Brno, Czech Republic
www.rommuz.cz


Museum of Romani Culture was founded in 1991 in Brno, Czech Republic based on the initiative of Romani and non-Romani Czech intellectuals and experts and with support from the Czech Ministry of Culture. The mission and activity of the museum follows the heritage of the Association of the Gypsies-Romanies (1969 - 1973). It is the first, and so far the only, institution of its kind in Europe.
Its aim is the expert collection of records and documents which give evidence of the material and spiritual culture of the Roma and their coexistence with the majority population from the past to the present time. In 2005, the Museum of Romani Culture transformed into a state institution under the Ministry of Culture of the Czech Republic.
Our Motto:
Motto:
We are a space where different cultures meet.
We preserve examples of Romani cultural history as part of Europe's heritage.
We educate the younger generation to be tolerant and appreciate other cultures.
We are committed to fighting xenophobia and racism.
We are paving the way to a new understanding of the roots of Romani identity.
All this we do in the name of mutual understanding.
For a dialogue of cultures.
For us.