Baranyai képzőművészek

Horváth Zoltán

1972. November 2.-án születtem a Duna parti kisvárosban Mohácson.
Jelenleg Mohácson a Zrínyi u. 69. sz. alatt élek családommal. Születésemtől fogva minden fontosabb esemény e történelmi kisvároshoz fűződik. Kivéve a katona időm mert az Győrben telt - keservesen.
Az általános iskolámat a Széchenyi I. Általános Iskolában végeztem jó eredménnyel, rajztanáraim már akkor dicsértek és tehetségesnek tartottak, de ekkor még gyerekként nem tulajdonítottam ennek jelentőséget, s szüleim sem foglalkoztak sajnos ezzel.
Minden szabadidőmben "firkáltam", rajzoltam, s próbáltam kiadni magamból zártságomat, nehéz kommunikációs viszonyomat. Rajzaim annál színesebbek, fantázia dúsabbak voltak.
A televízió és a képregények világa is hatással voltak rám, s magam is rajzoltam ilyem motiváltságú rajzokat.
1992-ben megnősültem, első gyermekem is ez évben született, neve Klaudia. Mivel zárkózott természetű vagyok, nagy élményt jelentett számomra, hogy a nagybátyám fakitermelő vállalkozásában részt vehettem és a napjaim jórészét az erdőben, a természetben tölthettem. Sok élmény anyagot szereztem ezen időszak alatt, sok apró jelenséget csodáltam meg, s raktároztam el a későbbi időszakra.
1996-ban megszületett második gyermekem Dániel, a gyermekekkel töltött idő is hatással voltak rám, s igazán talán fiam születése váltotta ki belőlem az önkifejezés kényszerét, s ekkor elemi erővel tört ki belőlem mindaz az elzárt élményvilág mely az évek során felhalmozódott bennem.
Ekkor kezdtem el rajzolni, s még ebben az évben az olajtechnika fortélyait is elsajátítottam.
Nagy hatással volt rám a "nagyok" alkotásai, főleg Péli Tamás meghalt cigány képzőművész alkotásai láttán tudatosult bennem, hogy a művészi hivatást fel kell vállalnom, s az ő nyomdokaiba kell lépnem, hogy halálával ne tűnjön el véglegesen művészi hitvallása, mesteri jelentősége.
Művészi pályám elindulását bátorította Kovács József Hontalan költő barátom édesanyja is, aki rajzaim első felfedezője és ihletője is volt.
1997-ben hogy a művészetnek tudjak élni, ott hagytam a fakitermelést, s ezzel a biztos anyagi hátteret. De úgy gondolom, hogy a felfedezett talentumot nem lehet másodszor is elásni, felelős vagyok azért, hogy a bennem rejlő képességeket kifejezésre juttassam alkotásaimon keresztül. Nagy hatással volt rám a keresztényi hitvilág is, festményeim jó részén próféták és istenkövető emberek ábrázolása is megjelenik. Talán nem tudatosan de e rövid idő alatt is megfogalmazódott bennem, hogy a cigányság számára is el kell jönnie egy prófétának, aki tudatlanságban és nyomorban élő népet a sötétségből a világosságba vezeti.
1997-ben kezdtem festeni, még ebben az évben szerepelt munkám egy nyári tárlaton az Önkormányzat Irodaházában-Mohácson. Az év végégén Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Házban volt több művésszel közös kiállításom.
1998-ban a Mohácsi Képző- és Iparművészeti Szalonon fődíjas lett a Szent család című képem. Ebben az évben kaptam meg a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány ösztöndíját.
1999-ben a mohácsi Kossuth Filmszínházban önálló kiállításom volt. Később Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Házban közös kiállításon szerepeltek műveim, majd ezt követően a képeket vándorkiállításra vitték Gyöngyös, Taszár, Budapest, Kaposvár városokba.
2000-ben a Mohácsi Képző- és Iparművészeti Szalon közönségdíjasa lettem.
2000-ben az Országos Szalon kiállításán szerepeltem egy festménnyel a Fővárosi Pataki Művelődési Központban.
Ebben az esztendőben a Népművészeti Múzeum készített velem riportfilmet, és vásárolt képeimből a Múzeum számára. A riportfilmet a 33. Filmszemlén mutatták be a Corvin Moziban.
2001-es évben kezdtem el követ faragni. Még ebben az esztendőben készítettem Mohács városának egy emléktáblát.
2002-ben a Mohács Város Önkormányzata további 2 emléktábla elkészítésével bízott meg.
2003-ban a "Szemem fénye" Alapítvány megbízásából készítettem egy 2 méteres márvány domborművet a rákban meghalt gyermekek emlékére, amit a pécsi Köztemetőben avattak fel.
2004. márciusától önálló festménykiállításom van Mohácson az Önkormányzat Irodaházában.
Ugyanezzel az anyaggal lesz áprilisban lesz Kiskunhalason.
Jelenleg egy 9 tonnás márványszobron dolgozom a Holocaust emlékére.

Zoltán Horváth

I was born in Mohács situated by river Danube on the 2nd of November in 1972.
Currently I live in 69 Zrínyi Street Mohács together with my family. Every important event of my life has been in relation with this town since my date of birth, except my military service in Győr. It was very rude and hard.
I completed the primary school in the Széchenyi István Primary School and I did well at school. Even then my drawing teachers considered me very talented and gifted but as a child did not think about it seriously. Neither did my parents.
I drew a lot in my freetime and tried to express my extrovertal character and the fact that I could not communicate well.
My drawings were even richer in colours and ideas.
Television and the world of magazines had a great effect on me and I also drew some images similar to these.
I got married in 1992 and my first child was born in the same year. Her name is Klaudia. It was a great experience for me that I could take part in the enterprise of my uncle and could spend most of my time in the forest, in the nature. I could admire a lot of things then.
In 1996 my second child called Dániel was born. The time that I could spend with my child influenced me so much and his birth affected me to express myself.
Then I started to draw and even that year I acquired the tricks of oil technics.
I was influenced by works of the great ones, especially those of Tamás Péli, who was a Roma artist. Seeing his works I realized that I had to undertake the profession of art and had to follow him. I wanted to do so because it was important that his artistic past, significance and way should not disappear for ever.
The mother of poet Kovács József Hontalan encouraged me to launch my artistic career, who influenced my first drawings. In 1997 I left the enterprise to live only for art. Thus, I left the stable financial background as well. However I think that talent must not disappear and I am responsible for expressing my abilities through my works of art. I am also influenced by the Christian religion. In the majority of my paintings one can see figures believing in and following the God. It conceptualized in my mind that a foreboder must come for the salvation of the Romas who can lead these benighted and poor people to the brightness from the darkness. Maybe this feeling was not even conscious.
In 1997 I started to paint again and one of my works was on display in the Office of the Local Government in town Mohács at an exhibition in the same year. At the end of the year I had a common exhibition with several artists, which took place in the Rácz Aladár Community House in Pécs.
In 1998 my image titled "The Holy Family" won the first prize in the Saloon of Fine and Applied Arts in Mohács. That year I obtained the grant of the Public Foundation for National and Ethnic Minorities.
In 1999 I had an independent exhibition in the Kossuth Cinema of Mohács. Later my works were put on display in a common exhibition in the Rácz Aladár Community Center in Pécs. Following that, my paintings were presented at a travelling exhibition in Gyöngyös, Taszár, Budapest and Kaposvár. In 2000 I obtained the award of audience in the Saloon of fine and Applied Arts of Mohács. In 2000 I took part in the exhibition of the National Salon with one of my paintings in the Pataki Recreation Center of the Capital.
That year the Museum for Folk Arts prepared a report film with me and bought some of my paintings for the Museum. The report film was shown in Cinema Corvin in the 33rd Film Review.
I started to carve stone in 2001. I prepared a memorial tablet for Mohács even that year.
In 2002 the Local Government of Mohács commissioned me to two more memorials. In 2003 the "Szemem fénye" Foundation charged me and I prepared a 2 ms heigh monument for the memory of chilren died of cancer. It was inaugurated in the Public Cemetery of Pécs. Since March 2004 I have had an independent exhibition of paintings in Mohács in the Office of the Local Government of Mohács.
I am going to arrange an exhibition in Kiskunhalas in April where the same material will be exhibited.
Currently I am working on a marble statue of 9 tons for the memory of Holocaust.