Baranyai képzőművészek

Bogdán János

1975-ben születtem Lengyeltótiban. Az általános iskolát Fonyódon végeztem, ahol rajztanárom Farkas Béla festőművész volt.
Édesapám zenei pályára szánt, ezért hat éven át, hegedülni tanultam. Nyolcadik osztályban mégis a rajz mellett döntöttem, és felvételiztem a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába. Felvettek kerámia szakra. Szaktanáraim Knoll Éva keramikusművész, és Rigó István szobrászművész voltak. 1994-ben a pécsi Művészetek Házában, a végzős diákok kiállításán szerepeltem egy táncosokról készített sorozattal, ami az érettségi témám is volt rajzból.
Az érettségit követően a PTE Művészeti Kar rajz-vizuális nevelés szakára nyertem felvételt, Lantos Ferenc festőművész osztályába. Az egyetemi évek alatt több csoportos kiállításon is részt vettem, többek között a grazi Városházán, és számos pécsi helyszínen.
1996-ban kapcsolatba kerültem a pécsi Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesülettel, akik, azóta is rendszeresen vásárolnak képeimből és szerepeltetik azokat kiállításaikon.
A PTE BTK Romológia Tanszékének és a velük kapcsolatban álló Napsütés Alapítványnak a rendezvényein is több ízben kiállítottam már, valamint a kétévente megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Romafesztivál keretein belül is két alkalommal, a Dante Kávéházban.
Az első önálló kiállításomra 2000 márciusában, a pécsi Ifjúsági Ház Galériájában került sor, melynek a "Mindenféle" címet adtam. A cím a különböző technikákból és témákból adódó sokféleségre, és egy azonos című versemre egyaránt utalt. A képek mellett rajzokkal beborított és lefestett dobozokon mint posztamenseken-, jegyzetfüzeteim is megtekinthetők voltak, rajzokkal, skiccekkel, versekkel és gondolatokkal. A versekből nyomtatott formában haza is lehetett vinni.
A következőre, ugyanazon év őszén került sor a Rácz Aladár Közösségi Házban (Pécs). A megnyitón egy amatőr színtársulat adott elő egy rögtönzött műsort az írásaimból. Ennek a kiállításnak is volt egy mottója - "Véletlen tárgyak"-, ami egyfajta összefoglalásként próbálta jelezni az aktuális mondanivalóim, melyek köré a munkáim csoportosultak.
2002 májusában lehetőséget kaptam, hogy a pécsi Baranya Ház galériájában állíthassak ki. Ez idáig ezt a kiállításomat érzem a legösszeszedettebbnek. A képeket a falon bibliai idézetek és írásaim váltakozó folyama kísérte, egy párbeszéd érzékeltetésének szándékával. A kiállítás a "Rólunk" címet kapta.
Azt hiszem az írással és a festéssel ráleltem arra a területre, amit leginkább a sajátomnak érzek. Terveim között szerepelnek további kiállítások és írásos munkák. Többek közt szeretnék egy könyvet szerkeszteni saját munkáimmal és írásaimmal, és számos gondolat, téma, fogalmazódott meg már vázlatosan, amiket idő hiányában még nem sikerült eddig jobban kibontanom.
Munkálkodásom tartalmi vonatkozásait tekintve, szeretnék az élet szeretetéről beszélni, nem egy kritikátlanul megnyilatkozó művésznek tartom magam, és nem is kívánok ilyenné válni. Természetesen nagyon sok szakmai kérdés izgat még ezen túl, és remélem tanítható, és alakítható ember maradok ezen a téren is.

János Bogdán

I was born in Lengyeltóti in 1975. I completed the primary school in town Fonyód, where my drawing teacher was painter Béla Farkas.
My father wanted to dedicate me to deal with music and, thus, I learned to play the violin for six years. However, when I was attending the eighth year of the primary school I decided to be involved in drawing and took an entrance exam in the Secondary Technical School of Arts of Pécs. I was admitted to the faculty of cheramics. My teachers were cheramics artistess Éva Knoll and sculptor István Rigó. In 1994 I contributed to the exhibition of the House of Arts of Pécs where I exhibited a series prepared on dancers. At the same time it was my school-leaving exam concerning drawing, as well.
Following the school-leaving exam I was accepted for the faculty of drawing and visual education to the faculty of Art at the University of Arts and Sciences of town Pécs and I attended the class of painter Ferenc Lantos. During my years at the university I took part in several exhibitions, among others in the County House of Graz and in several locations of Pécs.
In 1996 I entered into relations with the Association for the Culture and General Education of the Romas of Pécs. The association has been regularly buying some of my pictures and puts them on display at their exhibitions.
I also had some exhibitions in the University of Arts and Sciences of Pécs at the department of Roma studies and at the programs of the "Napsütés" Foundation which are in close relation with each other. On the other hand, I had two exhibitions within the framework of the International Festival for the Romas of Pécs in Café Dante.
I could organise my first independent exhibition in the Gallery of the House for the Youth in March 2000, the title of which was " Every type". The title referred to the diversity arising from different techniques and issues as well as to one of my poems bearing the same title.
One could also see my note books full of drawings, sketches, poems and ideas on the painted boxes covered with drawings and images. People could take away some poems in printed version as well.
My following exhibition took place in the Rácz Aladár Community Center (Pécs) in the same autumn. An amateur theatrical group presented some of my creations. That exhibition had a motto that was "Ransom objects", which tried to reveal my current ideas as a summary. My works were built around those ideas.
In May 2002 I had a possibility to arrange an exhibition in the Gallery of Baranya House. I have found that exhibition the most organized one so far. Next to the pictures some quotes from the Bible and my written thoughts could be seen. They wanted to reveal a dialogue. The title of the exhibition was " About Us".
Through my creations and paintings I have been able to find my own area. I am planning to have some more exhibitions and written works. I would like to prepare a book on the basis of my own works. Considering this, I have already created a sketch that I have not been able to write down in detailes in lack of time.
I would like to talk about the love of life because I do not consider myself an artist with uncritical manifestations and I do not want to become like this. Beyond these, of course I am interested in many professional issues and questions and I hope that I can be taught and educated in this field as well.